Elöverkänsligas Riksförbund

- tillsammans blir vi starkare

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

”Mobilstrålning är farlig för barn”

En studie som gjorts i samarbete mellan Århus Universitet i Danmark och University of California i USA visar ett samband mellan mobilanvändning och huvudvärk. Över 52 000 danska barn har deltagit i studien, som publicerats i medicintidskriften Open Pediatric Medicine Journal. Läs mer i Aftonbladet
Läs hela huvudvärksstudien (PDF på engelska)