Elöverkänsligas Riksförbund

- tillsammans blir vi starkare

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
www.feb.nu

Debatt: Hur säker är telefonen?

"Hela Sverige ska ha bra telefoni. Bra mobiltelefoni handlar om trygghet och skönmålningarna av verksamheten måste få ett slut, skrev IT-minister Anna-Karin Hatt i HN den 6 april när hon propagerade för allt högre mobiltäckning och mer användning av mobiltelefonin." Läs mer på Hallands Nyheter

 

Debatt: Vems ansvar är trådlösa nätverk?

Det har kommit varningar och uppmaningar från EU-parlamentet, Europarådet, forskargrupper och läkargrupper runt om i världen om att sänka gränsvärden och att använda kabelbunden teknik i stället för trådlös teknik. Läs mer i Norrköpings Tidningar

 

Mobilinfarkt botas med fiber

Rivningen av det fasta telenätet har medfört att mobilnätet på landsbygden överbelastas och därför drabbats av något som liknar en infarkt.

Återuppbygg det fasta telenätet

Läs mer...
 

Debatt: Det finns gott om belägg för elöverkänslighet

Alltsedan 1960-talet har forskare beskrivit att människor som exponerats i yrket lidit av samma symtombild som de elöverkänsliga i dag: sömnproblem, huvudvärk, yrsel, nedstämdhet, ångest, hjärtarrytmier, hudutslag. Forskare har också beskrivit att känsligheten för strålningen ökar ju längre exponeringen pågår och att symtomen försvinner när den upphör. Läs mer i Dagens Medicin

 

Rätt kod ger rätt vård

Elöverkänslighet måste få en egen diagnoskod.

Till vår glädje ser vi att Socialstyrelsen nu har föreslagit att apatiska flyktingbarn med uppgivenhetssyndrom ska erhålla en speciell diagnoskod för att man ska kunna ha en bra uppföljning av de för närvarande ca 30-talet drabbade barnen.

För att se hur sjukdomar andra medicinska tillstånd utvecklas i befolkningen och för att kunna anpassa och dimensionera vård och andra insatser behövs fungerande verktyg. Ett sådant verktyg är systemet för diagnoskoder (ICD).

Läs mer...
 


Sida 2 av 17