Elöverkänsligas Riksförbund

- tillsammans blir vi starkare

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
www.feb.nu

Fel igen om mobiltelefoni och hjärntumörer

[...] IARC har högt ställda etiska krav för deltagande i sina internationella expertpaneler med en omfattande jävsdeklaration. Exempelvis uteslöts en svensk professor ur IARC:s expertgrupp på grund av att han var styrelsemedlem i ett konsultbolag för telekombranschen i Bryssel [2]. Samme person har under ett flertal år varit expert i ICNIRP, och till skillnad från IARC tillåter ICNIRP att experter samtidigt är konsulter åt mobil- eller elindustrin. Läs hela debattartikeln i Läkartidningen här

 

Ofullständigt om riskerna med mobiltelefoni

Att personer som inte själva forskar inom ett område tycker till om ämnet är positivt, så länge texten är belysande och tjänar sitt syfte. Läs mer i Läkartidningen här

 

Manipulerad studie om tumörrisk

Forskare vid Karolinska Institutet presenterade i slutet av juli en studie om risker för mobilanvändande barn. De beskriver resultaten som "lugnande", trots att de indikerade en ökad risk för hjärntumörer. Forskarna begränsade dessutom analysen så att möjligheten att se en ökad risk kraftigt reducerades. Läs mer i Miljömagasinet

 

Canada: Varning för mobiltelefoner

Det statliga myndigheten Health Canada manar nu till försiktighet vid mobilanvändning på grund av möjliga hälsorisker.

Se CBCs inslag här (video med inledande reklam), eller läs utskrift här på CBC

 

Glesbygden kan få fast telefon igen

Många byar i länet håller på att förlora det fasta telenätet. Men nu lovar Telia att återinföra fast telefoni, om inte den mobila lösningen fungerar. Läs mer i Västerbottens-Kuriren

 


Sida 10 av 17