Elöverkänsligas Riksförbund

- tillsammans blir vi starkare

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
www.feb.nu

Elöverkänslighet på agendan i Europaparlamentet

I en skriftlig förklaring har fem europaparlamentariker föreslagit att multipel kemisk känslighet och elöverkänslighet ska ingå i WHO:s kommande diagnosklassificering ICD-11.

Läs mer...
 

Blev svårt sjuk av polisens radio

- Jag är 47 år gammal och jobbar som yttre befäl vid polisen i Södra Skåne. Under 2007 fick polisen ett nytt, omdebatterat mobilt radiokommunikationssystem – Rakel. När det infördes, trots motstånd för att hälsoriskerna inte var utredda ordentligt, hade det redan funnits i flera år i England. Där hade poliser fått kraftiga hälsoproblem bland annat sömnproblem, hudutslag, cancer.

Läs mer i Borås Tidning

 

Surfplattor i skolorna - en hälsorisk för barn

Europarådet uttalade förra året att trådlösa datanätverk inte bör användas i skolorna, på grund av de hälsorisker som barnen utsätts för. Surfplattor med trådlös uppkoppling blir allt vanligare i svenska klassrum. Och allt fler föräldrar sätter smarta telefoner i händerna på sina barn. Läs mer på Aftonbladet
Läs initierad kommentar på mobiltelefoni.tv

 

Telia – Var god dröj!

Stoppa rivningen av det fasta telenätet! Namnlistor med 15 000 underskrifter av denna uppmaning har överlämnats till projektansvarig Susanne Harrysson och informationschef Björn Berg på Telia.

Inklusive de nästan 14 000 namn som tidigare har lämnats till näringsdepartementet har nu över 29 000 personer undertecknat uppropet.

Läs mer...
 

Satsa på äldreboende för elöverkänsliga

Enligt lag är kommuner och landsting skyldiga att hjälpa personer med funktionsnedsättningar som till exempel elöverkänslighet. Handikapplagstiftningen ställer inga krav på vetenskapliga bevis. Läs mer i Norrtelje Tidning

 


Sida 6 av 17